Wat kan ik doen met de structuur van mijn onderneming en hoe pas ik die aan?

Uw onderneming is onderverdeeld in 3 niveaus: een kostencenter, een leverpunt en een distributiepunt.

   1. Het facturatiepunt

    Dit is het adres dat op uw financiële documenten vermeld staat (facturen, creditnota's, betalingsverzoeken enz.).

   2. Het leveringspunt

    Dit is het adres waarop de bestelde kaarten geleverd worden.

   3. Het distributiepunt

    Met de distributiepunten kunt u een onderscheid maken binnen de leverpunten van eenzelfde adres. Dit laat u toe de verdeling van de pakketjes geleverde kaarten te vergemakkelijken (mogelijke distributiepunten kunnnen bijvoorbeeld zijn: "receptie", "bedienden", "directie", "tweede verdieping"...). De naam van het distributiepunt staat steeds vermeld op de geleverde pakketjes kaarten.

    Uw medewerkers zijn gekend onder hun distributiepunt. Vandaar ook dat u in uw bestellingen altijd de referentie van het distributiepunt moet meegeven. Meer informatie over bestellen vindt u hier.

Een lever- of distributiepunt kunt u altijd zelf toevoegen via uw klantenruimte op www.MyEdenred.be. Om een extra kostencenter toe te voegen, dient u onze klantendienst te contacteren via het webformulier.

Ma_Structure_NL.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.