Wanneer kan of moet een onderneming een coronapremie toekennen aan zijn werknemers?

 

Elke onderneming die actief is in België kan een coronapremie toekennen aan zijn werknemers van maximaal € 500.
In sommige sectoren werden (of worden) CAO’s afgesloten die de modaliteiten van de toekenning van een coronapremie vastleggen en die (in bepaalde gevallen) ook verplicht maken, voor werknemers die onder deze Paritaire Comités vallen.
Het staat ondernemingen vrij een hoger bedrag toe te kennen door een collectieve of individuele overeenkomst op ondernemingsniveau af te sluiten (mits inachtneming van het wettelijk maximum van € 500 per werknemer). Ook ondernemingen in sectoren waar (nog) geen akkoord gesloten werd omtrent een coronapremie kunnen op bedrijfsniveau beslissen deze vorm van extra koopkracht aan hun werknemers toe te kennen door voormelde overeenkomsten af te sluiten.

 

Hieronder vindt u de lijst met Paritaire Comités terug waarvoor een akkoord werd gesloten betreffende het toekennen van een coronapremie. Er worden nog steeds akkoorden gesloten. We trachten deze lijst regelmatig bij te werken.

 

PC Naam Type Verplicht Minimaal bedrag (voor voltijdse prestatie in de referteperiode) Voorwaarden Document
100 AANVULLEND PARITAIR COMITÉ VOOR WERKLIEDEN Akkoord onder bepaalde voorwaarden €125 - positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020
- en omzet met meer dan 5% gestegen in 2020 tov 2019
* Indien omzet meer dan 10% gestegen -> min. € 250
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 7 DECEMBER 2021
105 PARITAIR COMITÉ NON-FERRO Protocolakkoord verplicht (met de mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen in geval van bedrijfsverliezen) €300 Op basis van rendabiliteit van de onderneming in de referteperiode :
- 0 tot 5%: € 300
- 5 tot 10%: € 400
- meer dan 10%: € 500
Protocolakkoord 2021-2022 – Non Ferro (PC 105) – 27.10.2021
109 PARITAIR COMITÉ VOOR HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF Voorakkoord verplicht €200    
111 PARITAIR COMITÉ METAALBOUW Akkoord verplicht (met de mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen in geval van bedrijfsverliezen) €300 Op basis van rendabiliteit van de onderneming in de referteperiode :
- 0 tot 5%: € 300
- 5 tot 10%: € 400
- meer dan 10%: € 500
Sectoraal akkoord 2021-2022
112 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GARAGEBEDRIJF Akkoord verplicht €200 Te verhogen met € 175 voor ondernemingen met bedrijfswinst Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021
115 PARITAIR COMITÉ VOOR DE GLASNIJVERHEID Protocolakkoord verplicht €150    
116 PARITAIR COMITÉ SCHEIKUNDE (ARBEIDERS) Akkoord verplicht €200   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 NOVEMBER
118 PARITAIR COMITÉ VOEDINGSINDUSTRIE (ARBEIDERS) Ontwerpakkoord onder bepaalde voorwaarden €150 Indien EBIT voor 2020 op groepsniveau positief was Ontwerp sectorakkoord 2021-2022
119 PARITAIR COMITÉ VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN (ARBEIDERS) Akkoord onder bepaalde voorwaarden €200 Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers:
- met positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020: € 200
Voor ondernenemingen met 50 werknemers of meer:
- Positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020: € 500
- Positieve bedrijfswinst in 2020 maar negatief in 2019: € 200
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 NOVEMBER 2021
121 PARITAIR COMITÉ VOOR DE SCHOONMAAK Akkoord verplicht €500   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 18 NOVEMBER 2021
124 PARITAIR COMITÉ VOOR HET BOUWBEDRIJF (ARBEIDERS) Akkoord verplicht €150 Voor ondernemingen met bedrijfswinst in 2020: € 300 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 1 DECEMBER 2021
125 PARITAIR COMITÉ VOOR DE HOUTNIJVERHEID (ARBEIDERS) Protocolakkoord verplicht €125   Protocolakkoord houtsector 2021-2022
126 PARITAIR COMITÉ VOOR DE STOFERING EN DE HOUTBEWERKING Akkoord verplicht €300   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 25 NOVEMBER 2021
127 PARITAIR COMITÉ VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN Akkoord verplicht €500 € 2,25 per effectief gewerkte dag COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 NOVEMBER 2021
128 PARITAIR COMITÉ VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN Protocolakkoord onder bepaalde voorwaarden €100 Mits bedrijfswinst in 2019 én 2020 en bij verhoging van de omzet:
- verhoging van de omzet van 5% -> € 100
- verhoging van de omzet van 10% -> € 200
 
133 PARITAIR COMITÉ VOOR HET TABAKSBEDRIJF Akkoord verplicht €500   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 NOVEMBER 2021
136 PARITAIR COMITÉ VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING Akkoord onder bepaalde voorwaarden €200 Verplicht voor ondernemingen die niet genoten van een tussenkomst van het Fonds van Bestaandszekerheid voor de eindejaarspremie 2020 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 NOVEMBER 2021
140.03 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR HET WEGVERVOER EN DE LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN Akkoord verplicht €250   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 21 OKTOBER 2021
142.01 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN Akkoord verplicht €80 Voor werknemers met minstens 3 maanden anciëniteit bijkomend variabel bedrag tot € 420 extra in functie van het aantal dagen afwezigheid COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 NOVEMBER 2021
142.02 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN LOMPEN Akkoord verplicht €75 Voor werknemers met minstens 3 maanden anciëniteit bijkomend variabel bedrag tot € 425 extra in functie van het aantal dagen afwezigheid COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 DECEMBER 2021
142.03 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER Akkoord verplicht €500 Lagere vastgelegde bedragen voor minder dan 200 gewerkte dagen in de referteperiode COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 DECEMBER 2021
142.04 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN Akkoord verplicht €500 Lagere vastgelegde bedragen voor minder dan 250 gewerkte dagen in de referteperiode COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 19 NOVEMBER 2021
149.01 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE  Akkoord verplicht €300 Te verhogen met een variabel deel tot een totaal van € 400 voor ondernemingen zonder bedrijfsverlies in 2020 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021
149.02 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR HET KOETSWERK Akkoord verplicht €200   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021
149.03 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE EDELE METALEN Akkoord onder bepaalde voorwaarden €125 Indien de Coronapremie op basis van de CAO voor PC 200 toegekend wordt aan bedienden in de onderneming, verplichte toekenning aan de arbeiders vallend onder PC 149.03 onder dezelfde voorwaarden (zie PC 200) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 18 NOVEMBER 2021
149.04 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE METAALHANDEL Akkoord verplicht €250 Te verhogen met een variabel deel tot een totaal van € 350 voor ondernemingen zonder bedrijfsverlies in 2020 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021
200 AANVULLEND PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN Akkoord onder bepaalde voorwaarden €125 - positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020
- en omzet met meer dan 5% gestegen in 2020 tov 2019
* Indien omzet meer dan 10% gestegen -> min. € 250
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 18 NOVEMBER 2021
201 PARITAIR COMITÉ VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL Akkoord onder bepaalde voorwaarden €75 Voor bedrijven die in 2019 én 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden:
- voor algemene voedingswinkels en supermakten: € 300
- voor andere winkels : € 150
*voor bedrijven die enkel in 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden worden bovenstaande bedragen gehalveerd
Sectorakkoord 2021-2022
202 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN Akkoord verplicht €500 Een uitzondering werd bepaald voor Match en Mestdagh waar het bedrag € 200 is COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 NOVEMBER 2021
202.01 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN Akkoord verplicht €75 Voor bedrijven die in 2019 én 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden:
- voor algemene voedingswinkels en supermakten: € 300
- voor andere winkels : € 150
*voor bedrijven die enkel in 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden worden bovenstaande bedragen gehalveerd
Sectorakkoord 2021-2022
207 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Akkoord verplicht €200   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 23 NOVEMBER 2021
209 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKANTENNIJVERHEID Akkoord verplicht €300 te verhogen met een variabel deel voor ondernemingen met bedrijfswinst in 2020:
- tot een totaal van € 500 wanneer de brutomarge van 2020 gelijk of groter is dan het gemiddelde voor 2018 en 2019
- tot een totaal van € 400 wanneer de brutoamrge maximaal 10% lager is dan de gemiddelde brutomarge van 2018 en 2019
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 17 NOVEMBER 2021
216 PARITAIR COMITÉ VOOR DE NOTARISBEDIENDEN Akkoord verplicht €500    
219 PARITAIR COMITÉ VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING Akkoord verplicht (met de mogelijkheid om een brutopremie toe te kennen) €200   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 NOVEMBER 2021
220 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID Akkoord onder bepaalde voorwaarden €150 Indien het bedrijfsresultaat (EBIT) van de onderneming in 2020 positief was COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 27 OKTOBER 2021
222 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING Akkoord onder bepaalde voorwaarden €200 Verplicht voor ondernemingen die niet genoten van een tussenkomst van het Fonds van Bestaandszekerheid voor de eindejaarspremie 2020 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 NOVEMBER 2021
226 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Ontwerpakkoord verplicht €40 Voor werknemers die op 30/11/2021 in dienst zijn en zes maanden onafgebroken loon hebben genoten. Te verhogen tot een premie van €250 voor bedienden die tussen 1/03/2020 en 31/05/2021 minstens 175 dagen effectief gewerkt hebben (pro rate toegekend)  
307 PARITAIR COMITÉ VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN Ontwerpakkoord onder bepaalde voorwaarden €100 Indien het bedrijf in 2020 winst behaalde en zowel de brutomarge als de omzet van het bedrijf in 2020 niet lager was dan in 2019  
311 PARITAIR COMITÉ VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN Akkoord onder bepaalde voorwaarden €250 Verplicht in bedrijven die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst hebben gekend COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 23 NOVEMBER 2021
320 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN Akkoord verplicht €250   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 17 NOVEMBER 2021
323 PARITAIR COMITÉ VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN VOOR DE DIENSTBODEN Akkoord verplicht €280   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 8 NOVEMBER 2021
326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF Akkoord verplicht €250   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021
333 PARITAIR COMITÉ VOOR DE TOERISTISCHE ATTRACTIES Akkoord verplicht €75   Sectoraal akkoord 2021-2022
336 PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN Akkoord onder bepaalde voorwaarden €125 - positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020
- en omzet met meer dan 5% gestegen in 2020 tov 2019
* Indien omzet meer dan 10% gestegen -> min. € 250
Sectorakkoord 2021-2022
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.