Kan ik de koopkrachtpremie aan slechts een deel van mijn werknemers toekennen?

Ja. In de overeenkomst die de toekenning van de koopkrachtpremie regelt, kunt u bepalen aan welke werknemers of welke categorie van werknemers u deze cheques toekent. U kunt ook verschillende bedragen hanteren.

De categorieën moeten wel gebaseerd zijn op objectieve en consequente criteria. U kunt de toekenning van de koopkrachtpremie dus koppelen aan objectieve voorwaarden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.