Wanneer kan/moet een onderneming een koopkrachtpremie toekennen aan haar werknemers?

Elke onderneming die actief is in België heeft het recht om een koopkrachtpremie toe te kennen aan haar werknemers als ze een ‘hoge’ of ‘uitzonderlijk hoge’ winst heeft geboekt in 2022. Die premie van hoogstens 750 euro per werknemer wordt in de portefeuille ‘Consumptiecheque’ op de Edenred-kaart en in de app MyEdenred gezet.

Sommige sectoren hebben cao’s afgesloten, of leggen daar momenteel de laatste hand aan, om de (in sommige gevallen verplichte) voorwaarden vast te leggen voor de toekenning van een premie aan de werknemers die onder hun paritaire comités vallen. Het staat de ondernemingen vrij om een hogere koopkrachtpremie toe te kennen dan is vastgelegd in de sectorale overeenkomsten. Daarvoor moeten ze een collectieve of individuele overeenkomst afsluiten op ondernemingsniveau, met inachtneming van het wettelijke maximum van 750 euro per werknemer. Ook ondernemingen die actief zijn in sectoren waar (nog) geen overeenkomst over de koopkrachtpremie bestaat, kunnen beslissen om deze vorm van extra koopkracht aan hun werknemers toe te kennen op ondernemingsniveau door een van de bovengenoemde overeenkomsten te sluiten.

Meer informatie over de algemene toekenningsvoorwaarden vindt u op deze pagina.

Hieronder vindt u de lijst van de paritaire comités waarvoor reeds een overeenkomst werd afgesloten voor de toekenning van een koopkrachtpremie. Aan andere overeenkomsten wordt momenteel nog gewerkt. We zullen deze lijst regelmatig bijwerken.

NUMMER VAN PARITAIR COMITÉ BEDRAG VASTGELEGD IN DE OVEREENKOMST ULTIME DATUM VAN TOEKENNING (2023) CRITERIA VOOR HET IN AANMERKING KOMEN EN VOOR DE TOEKENNING VAN DE PREMIE
PC 102.09 (beton)

€ 500 Toegekend voor 15/09 Alle criteria voor het in aanmerking komen voor en de toekenning van de premie vindt u in uw sectorale overeenkomst op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
PC 102.06 (grind- en zandgroeven) € 500 Toegekend voor 31/12
PC 105 (non-ferrometalen - arbeiders) Tussen € 250 en € 500 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 111.01/111.02 Metaalbouw (industrieel) Tussen € 250 en € 750 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 114 (Steenbakkerijen)
Tussen € 350 en €351 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 118 (Voedingsnijverheid) Tussen € 250 en € 251 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 124 (bouwbedrijf) € 250 of € 500 Toegekend voor 31/12
PC 139 (Waalse schippers) € 500 of € 750 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 149.03 (edele metalen) Voorwaarden PC 200 Toegekend voor 15/12
PC 200 (algemeen) € 125 of € 250 of € 375 Toegekend voor 31/12
PC 116/207 (scheikundige nijverheid) € 350 of € 351 Toegekend voor 30/09
PC 209 (metaal) Tussen € 200 en € 750 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 211 (petroleum - ) € 500 Toekenning voor 30.09
PC 136/222 (papier) € 250 of €251 Toekenning voor 15.12
PC 224(non-ferrometalen - bediende) Tussen € 250 en € 500 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 226 (Internationale handel, vervoer en logistiek) Tussen € 50 en € 750 (condities CCT) Toegekend voor 31/12
PC 315.02 (luchtvaartmaatschappijen) De onderneming bepaalt het bedrag  Toekenning voor 31/11
PC 315.01 (luchtvaartmaatschappijen) De onderneming bepaalt het bedrag  Toekenning voor 31/11
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.